OR

De Ouderraad van Kindcentrum de Borg

 

Er is een formeel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting de “Stichting Vrienden van de Borg”. Hieronder vallen alle organisatorische- en financiële activiteiten die de Ouderraad van Kindcentrum de Borg (OR) uitvoert. De doelstelling van de OR is het bevorderen van de contacten tussen de ouders en de school door te ondersteunen bij (diverse)  schoolactiviteiten.

Samen met de leerkrachten organiseert de OR dit schooljaar 19 activiteiten daarnaast leveren we diverse andere hand- en spandiensten. De OR bestaat dit schooljaar uit 14 ouders. Deze ouders zijn verdeeld over de 19 activiteiten waar vorm aan gegeven wordt binnen een zogenaamde commissie (waar ook één of meerdere leerkrachten aan deelnemen).

Op deze manier zorgen we ervoor dat we bij kunnen dragen aan de leuke schoolactiviteiten die georganiseerd worden voor onze kinderen. De OR heeft voor dit jaar 9 vergaderingen gepland die zichtbaar zijn in de schoolagenda. De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen/- mee te luisteren.
 

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de OR-leden:

Anna Werker (Voorzitter)
Henriët Wachtmeester-Koning (Secretaris)
Sandra Klopstra-Bruin (Penningmeester)
Arnoud van Maren
Judith van der Wal
Kim Cloo
Iris Routers
Ninet Klimp      
Esmee Meiring

Miranda Bevers

Marloes Rouwen-Stikkelorum

Kim Gringhuis-Otten

Johan Hekman

Deepa Kolkman

Harriët Luten (De deelnemende leerkracht namens Kindcentrum de Borg)

 

De activiteiten voor het schooljaar 2019/2020 waar de OR bij betrokken is:

De schoolreisjes, sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, koningsdag,  borgfactor, schoolfoto, een thema-avond voor ouders, goede doelen, buitenschoolse sport, sportdagen, verkeer, avond4daagse, kamp groep 8, afscheid voor groep 8, luizencoördinatie. Wij verzorgen ook de sfeertafel bij de ingang van de school en vervangen de inhoud van de wissellijsten die op school hangen.
 

Het organiseren van deze activiteiten kost geld en om die reden vraagt de OR per schoolgaand kind een jaarlijkse ouderbijdrage. De bijdrage wordt samengesteld/ bepaald op basis van een begroting en rekening houdende met prijsstijgingen.

De medezeggenschapsraad beoordeelt de (opbouw) van de ouderbijdrage en heeft de rol om deze definitief en formeel goed te keuren.
 

De OR draagt bij activiteiten (vaak) zorg voor het eten, drinken en/of wat lekkers. Het is voor de OR lastig (mede vanwege de verantwoordelijkheid die hier bij komt kijken) rekening te houden met o.a. diëten/allergieën. Als ouder/verzorger wordt u daarom gevraagd om bij eventuele diëten/allergieën zelf iets mee te geven aan uw kind(eren).
 

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar. U kunt een OR-lid in persoon aanspreken of u kunt ons e-mailen via or.deborg@ckcdrenthe.nl.
 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.