Levelwerk

Sommige kinderen hebben relatief weinig moeite om zich de lesstof eigen te maken. Op de Borg bieden we deze leerlingen meer uitdaging in tempo en niveau in het reguliere programma in de groep en met behulp van de methode ‘Levelwerk’. Dit is een leerlijn voor intelligente en  (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Het doel is om de leerlingen meer uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen. Daarnaast biedt Levelwerk in het onderdeel ‘allerlei’ de mogelijkheid om met eigen gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Dit zijn veelal onderwerpen uit de belangstellingssfeer van de leerlingen.
 

De leerlingen die deelnemen aan Levelwerk komen elke week drie kwartier bij de begeleidende leerkracht. Ze krijgen dan uitleg en uitdagende opdrachten aangeboden. Na dit werkmoment kunnen de kinderen de rest van de week zelfstandig aan de slag. De begeleidende leerkracht brengt de groepsleerkrachten op de hoogte van de vorderingen en werkhouding. Door deze korte lijntjes kunnen de begeleiders met de groepsleerkracht overleggen wat de leerling nodig heeft.
 

De methode wordt ingezet van groep 1 t/m 8. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt naast vakspecifieke doelen ook gewerkt aan het ‘leren leren’. Er wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, samenwerken, leren doorzetten, oplossingstrategieën, leren omgaan met frustratie, reflecteren en out-of-the-box denken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.