De Borg levert kwaliteit

Jaarlijks bekijken directie, team en bestuur of er veranderingen doorgevoerd moeten worden ter verbetering van het functioneren van onze school in al haar aspecten. Hiervoor wordt een vierjaren plan opgesteld, het schoolplan. Het schoolplan omvat de verbeterpunten voor 2015-2019.

Door de jaarlijkse evaluatie blijven we betrokken bij onze verbeterpunten. We leggen onze resultaten en afspraken vast en stellen eventuele verbeterpunten bij. Indien nodig volgt het hele team of een aantal leerkrachten scholing.

Zowel interne als externe kanalen leveren ons informatie voor nieuwe verbeterpunten:

Interne kwaliteitscontrole

We vragen ouders en leerlingen om de enquête “Scholen met succes” in te vullen. Deze enquête wordt één keer in de twee jaar afgenomen. De uitkomsten hiervan worden als verbeterpunten in het schoolplan opgenomen.

Externe kwaliteitscontrole

Eens per vier jaar wordt onze school bezocht door de inspecteur. Hieruit komen aanbevelingen naar voren die we verwerken in ons schoolplan.

In november 2013 is de school bezocht door de inspecteur van het onderwijs. Uit het verslag van de inspectie blijkt dat de Borg het onderwijs op een goede manier verzorgt. De resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.