De Borg is een veilig kindcentrum - PBS

Als kinderen zich veilig voelen binnen ons kindcentrum komen ze beter tot leren, ontwikkeling en (goede) prestaties.  De Borg wil een veilige omgeving voor de kinderen zijn.

Goed gedrag kun je leren
Binnen ons kindcentrum werken we met PBS (Positive Bahavior Support). We hebben duidelijke gedragsverwachtingen omschreven en deze worden bewust aangeleerd. PBS is gebaseerd op het benoemen en belonen van positief gedrag. We zetten het compliment extra kracht bij, door het uitdelen van smileys. Als groep wordt gespaard voor groepsbeloningen. Dit vergroot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel van PBS is om een sociale omgeving te scheppen waarin leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden aanbod.

De kernwaarden
Op de Borg werken we vanuit een visie bestaande uit 7 kernwaarden. de PBS-kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hier aan gelinkt.

Pestpreventieplan
We vinden het niet acceptabel dat kinderen gepest worden en we gaan dat zoveel mogelijk tegen. Helaas lukt dit niet altijd en om deze reden is samenwerking met kinderen, ouders en team van groot belang.

We hanteren een pestpreventieplan om het pesten te voorkomen. Bij pesten geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het volledige plan is hieronder te downloaden.
Binnen de Borg gebruiken de kinderen de STOP-LOOP-PRAAT methode, wat wil zeggen dat wanneer hen iets overkomt ze als eerst duidelijk 'stop' zeggen. Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert loopt het kind weg en wanneer het ongewenste gedrag dan nog niet stopt, loopt het kind naar een van onze medewerkers om het samen op te lossen.

Signalering
Wanneer er toch sprake is van pesten streven we naar een effectieve aanpak waarbij signalering essentieel is. Deze signalering kan gebeuren door een (groeps)leerkracht die problematisch gedrag observeert. Het kan ook zijn dat door een betrokkene, b.v. (mede)leerling of ouder, zaken worden gemeld. Een goede samenwerking met ouders is van groot belang. Het melden van zorg kan in eerste instantie altijd bij de groepsleerkracht. Een melding kan ook worden gedaan bij de PBS-coördinator, de intern begeleider of de contactpersoon (in het kader van de klachtenregeling) van de school.

Iedere melding wordt door ons serieus genomen. Allereerst dient duidelijk te worden in welke hoedanigheid het pesten plaatsvindt. Zodra het kind zich gepest voelt, is het een probleem en verdient dit actie.

Plan van aanpak
In overleg tussen groepsleerkrachten en de IB-er wordt afgesproken welke gesprekken en signaleringsinstrumenten worden ingezet om het beeld helder te krijgen. Er kunnen zowel individuele gesprekken met slachtoffer, pester(s) en ouders plaatsvinden als groepsgesprekken.

De uitkomsten van deze gesprekken bepalen de inhoud van de in te zetten interventies:
- gericht op het slachtoffer.
- gericht op de pester.
- gericht op de groep.
Daarnaast worden ook afspraken gemaakt over het informeren van de ouders over het plan van aanpak en de (mogelijke) betrokkenheid van ouders hierbij.

De coördinatie van PBS
Het gehele systeem van PBS wordt begeleid en gecoördineerd door het PBS-team van onze school. De coördinator van het PBS-team is, naast het coördineren van het gehele PBS proces, verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering en borging van het pestpreventieplan. Voor het schooljaar 2019-2020 is dit Lianne Beuving.

Het volledige pestpreventieplan is te lezen via onderstaande link.

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.