Verlofaanvraag (testfase - nog niet gebruiken aub)

Formulier ten behoeve van verlofaanvraag

Verlof kan worden gegeven voor:
* Verhuizing - max. 1 dag
* Huwelijk familielid (t/m 3e graad) - max 1 dag binnen- en max. 2 dagen buiten de woonplaats
* Feestelijke familiegebeurtenis (bijv. ambts- of huwelijksjubileum ouders/grootouders) - max. 1 dag
* Ernstige ziekte van ouders, bloedverwanten (t/m 3e graad) - verlofduur in overleg met de directie
* Overlijden/begravenis/crematie familielid - max. 1 dag binnen en 2 dagen buiten de woonplaats
* Andere gewichtige reden (geen vakantie) -  max. 10 dagen per jaar > 10 dagen verzoek aan leerplichtambtenaar
* Vervulling plicht vanwege godsdienst/levensovertuiging: verlofduur in overleg met de directie
* Verlof buiten schoolvakantie (niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie) - max. 10 dagen per jaar.