OR

De Ouderraad (hierna te noemen OR) bestaat uit 16 ouders, deze ouders vullen 20 commissies om de onderstaande activiteiten samen met leerkrachten te organiseren voor uw kinderen.

De OR vergadert ca 9 keer per jaar, de data van deze vergaderingen staan op de schoolagenda en zijn openbaar, u bent altijd van harte welkom om mee te luisteren.

Elk jaar organiseert de OR:

De schoolreisjes
Het kleuterfeest
Het Sinterklaasfeest
De Kerstviering
Het Paasontbijt
De Koningsdag
De Borgfactor
De schoolfoto’s
De thema avond ( elke 2 jaar)
De goede doelen
De buitenschoolse sporten
De sportdagen
Kamp groep 8
Het afscheid voor groep 8

Daarnaast heeft de OR een verkeerscommissie en staan zij in nauw contact met de ouders die de avond4daagse begeleiden. Enkele OR-leden zorgen dat de fotolijsten die in de school hangen gevuld worden en dat er regelmatig bij de hoofdingang van de school een actuele sfeertafel staat. De OR zorgt voor de sport shirtjes en de shirtjes die o.a. tijdens de avond 4 daagse worden gedragen.

Om deze activiteiten te organiseren vraagt de OR jaarlijks een ouderbijdrage die samen met de MR wordt vastgesteld in de jaarvergadering in oktober.

Tijdens deze jaarvergadering worden de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar besproken waarna zij worden gepubliceerd op deze website.

Voor vragen of opmerkingen kunt u de OR bereiken via or.deborg@cogdrenthe.nl

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de OR-leden:

John Hilarius (voorzitter)

Wobiene Sibma (secretaris)

Erna Mulder (penningmeester)

Arnoud van Maren

Judith van der Wal

Paul Nass

Kim Cloo

Iris Routers

Anna Werker

Bert Platje

Dagmar Kuizenga

Reinhard Feiken

Sabrina Oosterhof-Maris

Henriet Wachtmeester

Mandy Mekkelholt

Marjan Ivis-Koobs           

Harriët Luten (leerkracht namens het team)

 

Documenten