OR

De ouderraad (hierna te noemen OR) bestaat uit vijftien ouders en twee leerkrachten.

Allerlei taken zijn verdeeld over diverse commissies. Verder verrichten de leden hand- en spandiensten voor de school. Zij organiseren bijvoorbeeld mede de sportdagen, de schoolreisjes, de kerstviering etc. De doelstelling van de OR is het bevorderen van het contact tussen de ouders en de school en het ondersteunen van diverse bijzondere activiteiten.

OR 2016-2017

John Hilarius
Wobiene Sibma
Erna Mulder
Arnoud van Maren
Judith van der Wal
Paul Nass
Kim Cloo
Pieter Steendam
Iris Routers
Miralda Meijeringh
Anna Werker
Bert Platje
Dagmar Kerstholt
Reinhard Feiken
Sabrina Oosterhof-Maris

En namens het team: Harriët Luten

Documenten
OR
OR-Reglement (versie 2013)