Ouders

Op Kindcentrum de Borg vinden we  ouderbetrokkenheid van groot belang.
Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) denken en beslissen ouders mee over het beleid van de school.
Ouders die deel uitmaken van de Ouderraad (OR) ondersteunen het team bij het organiseren van allerlei activiteiten.
Elke klas heeft een klassenouder die de leerkrachten helpt bij praktische zaken voor de groep.
Onze school zet zich met de verkeersouders in voor een veilige verkeerssituatie rondom de school.