Ons team

Ons team bestaat uit:

  • een directielid,
  • twee Meerschools Intern Begeleiders,
  • 28 leerkrachten waarvan twee ICT-er zijn,
  • 9 PM-ers (Pedagogisch medewerkers)
  • twee onderwijsassistenten,
  • een administratief medewerkster,
  • een conciërge
  • en een vakleerkracht gymnastiek.