Leerlingenraad

Onze school vindt het belangrijk dat leerlingen een stem krijgen en mee kunnen denken over beslissingen die voor alle kinderen van De Borg van belang zijn.
In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De kinderen zitten zelf de vergaderingen voor, notuleren en communiceren met de andere kinderen en medewerkers van school.
De leerlingenraad staat onder begeleiding van één van de leerkrachten.
Eens in de 6 weken vergadert de raad over zaken die zijzelf inbrengt of aangeleverd krijgt door andere leerlingen.