Kindcentrum De Borg

Educatief Kindcentrum

 

Onze school werkt al jaren samen met de SPA-peuterspeelzaal de Borg en kinderopvangorganisatie Pinokkio. Vanaf augustus 2015 is SPA (Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen) peuterspeelzaalwerk gaan verzorgen in een lokaal van de Buitenborg. Juf Ika begeleidt de groep. De verantwoordelijkheid voor het peuterspeelzaalwerk blijft volledig bij SPA.

Pinokkio verzorgt al langer naschoolse kinderopvang in de Buitenborg en in enkele lokalen in ons hoofdgebouw. Ook dagopvang voor 0-3 jarigen wordt door Pinokkio verzorgd. In de Buitenborg en ook in het hoofdgebouw zijn lokalen geschikt gemaakt voor deze vorm van opvang.

 

Samen vinden we het belangrijk om voor kleuters die voor het eerst naar de basisschool gaan een goede overdracht te verzorgen. De leerkrachten van de groepen 1 hebben daarom regelmatig overleg met de leidsters van de peuterspeelzaal de Borg en Pinokkio om de overgang van peuterspeelzaal/kinderopvang naar school voor de kinderen zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Onze samenwerking heeft inmiddels zoveel vorm gekregen dat we kunnen spreken van "Kindcentrum De Borg". Leidsters/leerkrachten van Pinokkio, SPA en onze school hebben werkwijzen afgestemd. Ook zullen leerkrachten van onze onderbouw en leidsters van Pinokkio en SPA bij elkaar op groeps-/klassenbezoek gaan. Vervolgens zal bekeken worden hoe we de doorgaande lijn van peuter naar kleuter nog verder kunnen verbeteren. Belangrijk blijft natuurlijk de eigenheid van de peuter met andere behoeften dan kleuters die al weer in een volgende fase zitten.