COG Drenthe

COG Drenthe

Onze school is onderdeel van de stichting COG Drenthe. De Christelijke Onderwijs-groep Drenthe heeft 19 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 4 Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe. In totaal bezoeken circa 3500 leerlingen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen. Aangesloten zijn bij een stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede. 

Alle geledingen binnen COG Drenthe, te weten Personeel, Directieleden, College van Bestuur (CvB), Medezeggenschapsraden, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) en de Raad van Toezicht( RvT) zetten zich in, ieder op zijn eigen gebied, om goed onderwijs te realiseren en de school bestaanszekerheid te geven Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest, ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. COG Drenthe heeft scholen met elk een eigen onderwijsconcept.


Christelijke Onderwijsgroep Drenthe (COG Drenthe)

 

C          Staat voor het Christelijk onderwijs als basis van de stichting

 

O         Staat voor kwalitatief goed Onderwijs

 

G         Staat voor Groep, de stichting bestaat uit verschillende scholen met een eigen

            karakter.


Naam van de Stichting COG Drenthe
Administratieadres: 
Postbus 167
9400 AD Assen

T 0592 - 40 98 65
E  bestuur@cogdrenthe.nl
I  http://www.cogdrenthe.nl