CKC Drenthe

CKC Drenthe

Onze school is onderdeel van de stichting CKC Drenthe. Christelijke Kindcentra Drenthe heeft 29 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 6 Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Noordenveld, Tynaarlo en Midden-Drenthe. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen. Aangesloten zijn bij een stichting heeft voordelen, het komt de kwaliteit en de ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede. 

Alle geledingen binnen CKC Drenthe, te weten Personeel, Directieleden, College van Bestuur (CvB), Medezeggenschapsraden, de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) en de Raad van Toezicht( RvT) zetten zich in, ieder op zijn eigen gebied, om goed onderwijs te realiseren en de school bestaanszekerheid te geven Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest, ondersteund door stafmedewerkers en een secretariaat. CKC Drenthe heeft scholen met elk een eigen onderwijsconcept.


Naam van de Stichting CKC Drenthe
Administratieadres: 
Postbus 167
9400 AD Assen

T 0592 - 40 98 65
E  info@ckcdrenthe.nl
I  http://www.ckcdrenthe.nl