Leerlingenzorg

Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school is, volgen wij de ontwikkeling. We proberen het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We hanteren hiervoor het model Handelings- en Opbrengstgericht werken.

Het centrale uitgangspunt hierbij is : wat heeft een leerling nodig om het volgende doel te bereiken? Hierbij kijken we vooral naar kansen. Daarnaast kijken we kritisch naar de toetsresultaten; heeft het geboden aanbod tot voldoende groei geleid? Waar nodig wordt het aanbod op groeps- en/of individueel niveau aangepast.

Het werken met groepsplannen heeft een cyclisch karakter: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Deze cyclus wordt vier maal per jaar gevolgd. De perioden 2 en 4 worden afgesloten met Cito-toetsen. De Cito-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen. De resultaten van deze toetsen worden naast de gegevens uit observaties, dagelijks werk en toetsen van de methoden gezet.

Deze cyclus sluit ook aan op de diensten en producten van externe deskundigen, zoals de orthopedagogen van CKC, jeugdarts en jeugdverpleegkundige, en schoolmaatschappelijk werker, kortom: onderwijs binnen het kader van passend onderwijs.

Alle leerkrachten toetsen en observeren regelmatig de vorderingen van de leerlingen. Deze gegevens van de leerlingen worden in het digitale- en papieren leerling-dossier bewaard. Tevens worden ze minimaal twee keer per jaar besproken met de MIB-er (Meerschoolse Interne Begeleider). Ouders worden altijd op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van zorgen over het welbevinden, functioneren of over de resultaten van uw kind. Soms blijft de zorg bestaan en is er meer advies en/of onderzoek nodig. De MIB-er kan in overleg met de leerkracht en de ouders de hulp van een orthopedagoog inschakelen.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.