Ons onderwijs

Binnen ons onderwijs werken we vanuit de Daltonprincipes, we bieden structuur en voorspelbaar gedrag van de leerkrachten.
Kinderen leren al vanaf groep 1 om hun werk te plannen. Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk en worden hierdoor opgeleid tot zelfstandige kinderen die zich staande weten te houden in de maatschappij.
Door samenwerken tussen de kinderen te stimuleren, leren kinderen van en met elkaar en is er aandacht voor de sociale vaardigheden.
Wij bieden een breed aanbod van Kunst en Cultuur door de jaren heen.

 

In het onderwijs dat wij op de Borg verzorgen zijn enkele kenmerkende aspecten aan te wijzen. In de items die u hiernaast ziet worden die toegelicht. 

 

 

Hieronder kunt u de schoolgids downloaden.

Documenten