De Borg is een veilige school

Als kinderen zich veilig voelen op school komen ze  beter tot leren en (goede) prestaties.  De Borg wil een veilige omgeving voor de leerlingen zijn. We vinden het niet acceptabel dat kinderen gepest worden en we gaan dat zoveel mogelijk tegen. We hanteren een pestprotocol om het pesten te bestrijden. In het schooljaar 2015-2016 zal gestart worden met het invoeren van Positive Behaviour Support (in een voor de school ‘op maat’ gemaakte vorm), dat gebaseerd is op het benoemen van gewenst gedrag en dat een positieve benadering naar kinderen inhoudt.