Dalton

Dit houdt in dat we veel aandacht hebben voor de zelfstandigheid van kinderen. We hebben er vertrouwen in dat kinderen veel zelf kunnen en willen ze daarin graag begeleiden. Zelfstandigheid houdt in dat kinderen actief betrokken willen zijn bij hun eigen leerproces. Door hen te leren kiezen (welke taak ga ik doen, hoeveel tijd kost dat en waar ga ik dat doen?) krijgen ze de ruimte om hun taakwerk zelf te organiseren. Het plannen van het eigen werk neemt een belangrijke plaats in op de Borg.

 

Daarbij speelt hun verantwoordelijkheid een grote rol. Door leerlingen meer verantwoordelijkheid te bieden kunnen zij een actieve leerhouding ontwikkelen. Kinderen zijn verantwoordelijk voor het zelf organiseren, uitvoeren, nakijken en opruimen van hun werk. De leerkracht geeft het kind vertrouwen in zijn /haar eigen kunnen en biedt structuur om die verantwoordelijkheid te leren hanteren.

 

Door kinderen voor een bepaalde periode als ‘maatjes’ aan elkaar te koppelen krijgt het samenwerken vorm binnen onze school. Maatjes kunnen elkaar om hulp vragen en samen opdrachten uitvoeren. Kinderen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar én voor de verschillen tussen elkaar. Dit doen we door tijdens lessen coöperatieve werkvormen en samenwerkingsopdrachten in te zetten.

Regelmatig leren we de kinderen te reflecteren  en om kritisch te zijn t.a.v. hun werk; dit doen we d.m.v. kindgesprekken . Zo willen we hen inzicht bieden in hoe hun handelen en doen in verband staat met hun leerresultaten en hun leerproces. Zelfkennis en zelfinschatting spelen hierbij een grote rol.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.