Van COG naar CKC Drenthe. Aanpassingen op de website.

26 januari 2018

Per 1 januari 2018 is COG Drenthe (waaronder De Borg viel) gefuseerd met Conod en gaan we verder onder de naam Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe. Onze website zal de komende periode worden aangepast.
Hier en daar zal u op dit moment nog de naam 'COG Drenthe' (in o.a. de emailadressen) terug vinden op deze website. Binnenkort behoort dit tot het verleden.