Laatste nieuws

Gepubliceerd op: 2 februari 2018
“Het leren kijken is van groot belang eveneens als het leren kijken naar kunst”. “Creativiteitsontwikkeling en filosoferen helpen om nieuwe wegen in te (durven) slaan en niet-alledaagse combinaties uit te proberen”
Gepubliceerd op: 26 januari 2018
Per 1 januari 2018 is COG Drenthe (waaronder De Borg viel) gefuseerd met Conod en gaan we verder onder de naam Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe. Onze website zal de komende periode worden aangepast. Hier en daar zal u op dit moment nog de naa ...
Gepubliceerd op: 26 januari 2018
Het is al weer een tijdje geleden dat we hebben meegedaan aan de actie “Samen voor de Voedselbank”. De actie die door de gezamenlijke regionale omroepen in december wordt gehouden en waar bij ons RTV Drenthe de hoofdorganisatie had. Name ...
Gepubliceerd op: 26 januari 2018
Sinds enkele jaren staat er in de centrale hal van onze school een inzamelton voor lege batterijen. Via Stibat worden deze batterijen op een milieuvriendelijke manier gerecycled en een ander groot bijkomend voordeel is dat onze school op deze manier ...