Groepen

Onze school telt 15 groepen. Per januari 2017 start de zestiende groep: een instroomgroep voor jongste kleuters die vanaf die datum 4 jaar worden.

De groepsnamen worden gevormd door een combinatie van het leerjaar en de letters van de voornamen van de leerkrachten. Voorbeeld: gr 4AA betekent leerjaar 4 met als juffen Agnes en Annemiek.
 

Elke groep stelt zich kort even voor op dit openbare deel van de website.

 

Naast dit openbare deel van de website is er ook een besloten gedeelte: "Mijn school"

Zodra een kind op onze school is ingeschreven, krijgen de ouders een account voor dit ouderportaal. 

Voor ouders van de school worden allerlei berichten, foto's en documenten op "Mijn School" geplaatst.