Groep 7RI

Wij zijn groep 7RI: een enthousiast groep van 28 kinderen die hard willen werken en ook in zijn voor een grapje op zijn tijd.

Aan het begin van de week staat juf Renny voor de klas en aan het eind juf Ingrid.
 

Als groep 7 werken we met een agenda en plannen tijdens taaktijd al heel goed de opdrachten die we zelfstandig of met een maatje kunnen verwerken.
 

Dit schooljaar staat er een boeiende excursie naar herinneringscentrum Westerbork gepland en hebben we een uitstapje naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor de boeg, gekoppeld aan een project.
 

Naast vakken als rekenen, taal en wereldoriëntatie is er ook volop aandacht voor creatieve onderdelen, gym, techniek en spelletjes.