Groep 7/8AM

Groep 7/8 AM is een gezellige en dynamische groep van 28 superleerlingen en 2 juffen. Op maandag en donderdag staat juf Anita Holsappel voor de klas en op dinsdag en vrijdag juf Marlon. Op de woensdag zijn beide juffen aanwezig en kunnen we de combinatiegroep splitsen waardoor we de kinderen die dag bij extra veel vragen kunnen helpen.

Wij werken ontzettend hard in groep 7/8 want er moet nog veel geleerd en geoefend worden voordat groep 8 de basisschool gaat verlaten. En natuurlijk heeft groep 7 veel nieuwe stof die behandeld moet worden. Rekenen, begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, aardrijkskunde, geschiedenis natuur, techniek, dictee…. noem maar op.

We leren niet alleen veel in de klas, maar juist ook van elkaar en tijdens onze uitjes naar bijv. de kerk, het ICO en het Vincent van Gogh. Een druk programma maar gelukkig hebben we ook nog tijd voor andere belangrijke zaken zoals tekenen, gym, zingen, sociale vaardigheden en spelletjes.