Groep 4AA

Wij zijn een klas met 23 kinderen en twee juffen. Juf Agnes op maandag en dinsdag morgen en juf Annemiek op de dinsdag middag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

 

In september zijn we op schoolreis geweest naar “Drouwenerzand”. Dat was super leuk. Heel  veel kinderen durfden overal in, we hebben stoere kinderen in de klas!

Met rekenen zijn we bezig met de plus en min sommen over het tiental. Het splitsen is hierbij erg belangrijk. Dit kunnen de kinderen thuis ook trainen op de computer met Ambrasoft. De tafels oefenen we vaak, de tafel van 1 en 10 kennen we al bijna allemaal. We hebben de ‘tafeltjes-wc-poster’ meegegeven (mag natuurlijk ook op een andere muur/deur gehangen worden), zo kunnen de kinderen ook thuis goed oefenen!

 

Dit jaar is het belangrijk dat we leeskilometers maken. Elke morgen beginnen we dan ook met lezen.

 

Elke week hebben we een nieuwe spellingsregel. De afgelopen week zijn de slak, wesp en staart woorden aan de beurt geweest. Hier hebben we geleerd dat er twee medeklinkers vooraan en /of achteraan staan. We oefenen dagelijks de bloon woorden en op vrijdag hebben we een dictee. Uit een echt taalboek maken we elke dag een lesje. Dat kan gaan over voorzetsels, zinnen maken, welke zin hoort bij het plaatje of een echt verhaaltje schrijven.

Op de taakbrief, die we elke week krijgen, staat per dag op wat we moeten doen. Tijdens taaktijd kunnen we dan zelf ons werk plannen wat nog niet af is.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan tekenen, crea en gym!


We leren veel van elkaar!


Juf Annemiek en Juf Agnes