Contact

Als u een vraag heeft, dan kunt u ook via onderstaande mailadressen contact opnemen met de desbetreffende persoon.

 

Directie

Directeur: Annemieke Westra  deborg@ckcdrenthe.nl

 

Meerschoolse Intern Begeleiders

Annita Sybenga a.sybenga@ckcdrenthe.nl
Corien de Wolff c.dewolff@ckcdrenthe.nl

Administratief medewerkster

Wilma Maring administratie.deborg@ckcdrenthe.nl

 

Conciërge / webmaster
Gerard van der Veen g.vanderveen@ckcdrenthe.nl

 

Medezeggenschapsraad 
mr.deborg@ckcdrenthe.nl
 

Ouderraad
or.deborg@ckcdrenthe.nl